Salut

Disartria: símptomes i causes

La disartria és una afecció que afecta la capacitat de parlar i empassar correctament. Les causes són múltiples i el tractament és interdisciplinari.

Neuropatia perifèrica, què és

Quan el sistema nerviós perifèric pateix algun dany o comença a funcionar inadequadament, es coneix com a neuropatia perifèrica. Això és el que és.