Curiositat

Drets humans i drets fonamentals

El concepte de drets humans fa referència a la llei natural establerta a l’antiguitat pels romans i basada en idees racionals derivades de la naturalesa de les coses.