Expectatives en les relacions de parella

Les expectatives excessives poden crear problemes greus per a l’estabilitat d’una relació sentimental. Són una autèntica trampa que s’evita millor.