Autoestima

Autoestima i ego: 7 diferències

La conseqüència de la confusió entre autoestima i ego és la desconnexió de les nostres necessitats, ja que oblidem escoltar-nos a nosaltres mateixos i, en última instància, donar-nos el valor que ens mereixem